Årsmøte 26.10.17

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

26.10.2017 – KL. 16.00

Sted: RBUP Øst og Sør i Nydalen

Saksliste:

  1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning 2016

3. Regnskap 2016

4. Innkomne forslag

  • antall vara reduseres fra 3 til 1 fra neste valgperiode

5. Arbeidsområder

6. Budsjett

7. Valg av styre

 

Forslag til saker sendes til : innen 25.09.17

Forslag til valgkomiteen sendes til: innen 25.09.17

 

Velkommen!

 

Med hilsen

Styret

Marte Meo foreningen.