Årsmøte 27.10.16


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

 

 

27.10.2016 – KL. 16.00

 

Sted: RBUP Øst og Sør i Nydalen

 

Saksliste:

 

 1. Åpning og konstituering
 • valg av møteleder
 • valg av referent
 • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

 

 1. Årsberetning 2015

 

 1. Regnskap 2015
 • Revisorberetning 2015 fra Kallesten revisjon og regnskap AS

 

 • Innkomne forslag
 • Avslutte revisor for 2016 grunnet høy kostnad.

 

 

 1. Handlingsplan og budsjett.

 

 1. Valg av styre m/vara

 

 

Forslag til saker sendes til : innen 25.10.16

Forslag til valgkomiteen sendes til: innen 25.10.16

 

Velkommen!

 

Med hilsen

 

Styre

Marte Meo foreningen.