Årsmøte 25.10.18

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

25.10.2018 – KL. 16.10

Sted: Clarion Hotel Energy

Saksliste:

  1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning 2017

3. Regnskap 2017

4. Innkomne forslag

5. Arbeidsområder

6. Budsjett

7. Valg av styre

 

Forslag til saker sendes til : innen 24.10.18

Forslag til valgkomiteen sendes til: innen 24.10.18

 

Velkommen!

 

Med hilsen

Styret

Marte Meo foreningen.