Aud R. Misund » Marte Meo veileder/terapeut

Biographical Info

Jeg er utdannet Marte Meo terapeut på Nic Waals Institutt for barne- og ungdomspsykiatri. Jeg har i min jobb som underviser i profesjonell relasjonskompetanse for behandlere i voksenpsykiatrien utviklet en metode der jeg bruker Marte Meo prinsipper i opplæringen og treningen (m/video) av terapeuter.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder, Viken
Updated 2 dager ago.