Årsmøte 20.06.2023


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

20.06.23  kl.16.15

Sted: Teams link.

Saksliste:

  1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning 2022

3. Regnskap 2022

4. Innkomne forslag

5. Arbeidsområder

6. Budsjett

7. Valg av styre

Velkommen!

Med hilsen

Styret

Marte Meo foreningen.