Årsmøte 28.03.2022


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

28.03.2022   kl.15.15

Sted: Teams link.

Saksliste:

  1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning 2021

3. Regnskap 2021

4. Innkomne forslag

  • Modernisering av logo

5. Arbeidsområder

6. Budsjett

7. Valg av styre

Velkommen!

Med hilsen

Styret

Marte Meo foreningen.