Årsmøte 16.12.2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

16.12.2020   kl.15.30

Sted: Marte Meo –  foreningen Norge – medlemsside

Saksliste:

  1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning 2019

3. Regnskap 2019

4. Innkomne forslag

5. Arbeidsområder

6. Budsjett

7. Valg av styre

Velkommen!

Med hilsen

Styret

Marte Meo foreningen.