Business Directory


Utdanningsnivå Marte Meo
Presentasjon

Førskolelærer Barnevernsakademiet, Oslo 1983

Spesialpedagogikk 2. Avdeling. UIA Kristiansand, 2000

Relasjonskompetanse og Familierådgivning, 2 år deltid,v/ Helle Jensen, Kempler Institute Norway 2007

 

Marte Meo Terapeut 2005

Marte Supervisor 2009

Marte Meo Licensed Supervisor 2012

 

Arbeider som familieterapeut på helsestasjon, 1. linje, på Familiens Hus Vest, Vågsbygd Bydel, Kristiansand Kommune, Vest Agder Fylke

 

Arbeider til daglig med fokus på barns psykiske helse, alder  0 -18, og deres familier. Jobber mest i saker med barn i førskolealder.

Jeg holder jevnlige gruppe med opplæring av Marte Meo Terapeuter og Kollegaveiledere. Akkurat nå er jeg ca. halvveis i et forløp med fire barnevernarbeidere og en familieterapeut. Jeg kommer til å starte ny gruppe når denne avsluttes våren 2015. Dette er min tredje gruppe på Marte Meo terapeut nivå.

Jeg har deltatt i et to-årig prosjekt på Balkan sammen med UIA, for opplæring av 18 barnehjems-ansatte til Practitioner nivå. Avsluttet høsten 2012.

Jeg er for tiden i et samarbeidsprosjekt med SSHF, A-BUP i Tanzania Haydom Sykehus, der vi har fokus på kontakt og tilknytningsarbeid mellom lokale pleiere og spedbarn i en avdeling  for barn som av ulike årsaker, har mistet sin mor.

 

MVH

Anne Britt Willumsen

Marte Meo Licensed Supervisor

Familieterapeut

Familiens Hus Vest, Familiesenter

 

Telefon
93 22 71 75
Utdanningsnivå Marte Meo
Presentasjon

Rolf Rohde, Marte Meo Licensed Supervisor

Jeg er utdannet barnevernpedagog og ansatt som rådgiver innen forskning og utvikling ved avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus. I Marte Meo sammenheng er tidlig samspill og internasjonalt arbeid er mine spesialområder. Jeg har hatt et toårig veiledningsopplegg for ansatte i barnehjem på vest Balkan. I Tanzania inngår Marte Meo som intervensjonsmetode i en studie ved Haydom Lutheran Hospital.

Vest Agder og andre deler av sørnorge er område for Marte Meo utdanningsgrupper og godgjenningsordninger (practitioner, collegue trainer, therapist, supervisor).

Kontaktinformasjon. tlf.

Marte Meo utdanning

Marte Meo Therapist                                                                                                                                1993

Marte Meo Supervisor                                                                                                                              1996

Marte Meo Licensed Supervisor                                                                                                               2001

 

Marte Meo-relevante publikasjoner

Rohde, R. og Vildalen, S. Antologi. Mitt liv som menneske. Psykisk helse slik barn,

ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det. Portal Forlag, Kristiansand                                                  2005

Eide, G. og Rohde, R. Bok. Sammen så det hjelper.

Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier Fagbokforlaget, Bergen                                              2009

Eide, G. og Rohde, R. Dansk oversettelse. Samtaler med børn, unge og familier,Akademisk Forlag       2011

Vik, K., & Rohde, R. (2014). (Article) Tiny moments of great importance: The Marte Meo method applied in the context of early mother-infant interaction and postnatal depression. Utilizing Daniel Stern's theory of 'schemas of being with' in understanding empirical findings and developing a stringent Marte Meo methodology. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 19(1), 77-89. doi: 10.1177/1359104512468286

Telefon
+47 901 78 535