HVORFOR SPURTE INGEN MEG?


Laster kart ....

Dato / tid
Date(s) - 03/11/2015
08:45 - 15:30

Sted
HÅNDVERKEREN KONFERANSESENTER

Kategorier Ingen Kategorier


OM KONFERANSEN/SEMINARET
Mange fagpersoner møter barn/ungdom i ulike vanskelige livssituasjoner. Det kan være ansatte i skoler/barnehager, helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten mm.
Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn.
Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler med barn.
Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler.

Det trekkes fram tre sentrale begreper som kan være en rettesnor for samtaler
– mening – verdighet – anerkjennelse.

Ulike områder blir fokusert på som f.eks –
Barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd.
Barn med funksjonshemninger.
Barn som utsettes for vold/overgrep.
Sorg og opplevelse av dødsfall i familien.
Pedagogisk metode: Forelesninger, summegrupper og spørsmål/refleksjon i plenum.

FORELESER(E)
Anne Kirsti Ruud
er spesialist i klinisk pedagogikk. Arbeider ved Nic Waals Institutt. Mye erfaring med samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Har undervist mye om dette temaet – for ansatte i psykiatrien, barnevern, skoler og barnehager. Arbeidet mye med barn utsatt for traumer – vold, seksuelle overgrep, ulike former for omsorgssvikt. Undervist mye sammen med RVTS – om hvordan møte traumeutsatte barn/ungdom. Opptatt av hvordan kommunisere med barn og ungdom på en måte som gjør at vi ikke krenker deres verdighet. Har skrevet boken «Hvorfor spurte ingen meg»

MÅLGRUPPE
Seminaret er egnet for alle som har interesse av temaet.

PROGRAM

Kl. 08.45 – 09.25 TIRSDAG 03. NOVEMBER 2015

Kaffe og registering av deltakerne

Kl. 09.30 ANNE-KIRSTI RUUD

– Om begrepene mening, verdighet og anerkjennelse som utgangspunkt for
  kommunikasjon med barn og unge.
– Sentrale prinsipper for kommunikasjon.
– Barrierer – hvorfor er det vanskelig å snakke med barn, og hvorfor            forteller ikke barn om hvordan de har det?
– Forhold knyttet til hukommelse og tenkning.
– Hjelpemidler for samtale.
– Støttende samtaler – undersøkende samtaler – informasjon
Kl. 11.45 LUNSJ
Kl. 12.45 ANNE KIRSTI RUUD

– Går inn i ulike temaer:

Barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd
Barn som opplever dødsfall i nær familie
Barn som vokser opp med foreldre som er psykisk syke
Barn om vokser opp med rus i familien
Barn med ulike funksjonshemninger
Barn utsatt for vold
Barn/ungdom med flyktningebakgrunn
Kl. 15.30 ca. SLUTT

 

PRAKTISK INFORMASJON
Deltakerne registreres i den rekkefølge påmelding mottas. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Ved avbestilling inntil 14 dager før seminaret må betales et gebyr på kr. 490,-. Etter dette tidspunkt må 100 % av kursavgift betales.

Husk å notere om man ønsker lunsj.

Hvis man har allergi og ønsker hensyntatt dette bes man notere dette i kommentarfelt.

Hvis man melder på 4 personer eller flere kan man skrive navn og stilling i «mail til ISOP» eller i kommentarfeltet.

Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Vi forbeholder oss retten til å avlyse seminaret ved få påmeldte.

Ønsker du ikke å motta epost fra ISOP Seminarer, send en epost med «stopp» og epostadresse til oss ()

BEKREFTELSE
1 uke etter påmeldingsfristen vil bekreftelse bli sendt ut fortrinnsvis pr. email. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse må du ta kontakt med oss.

Faktura vil i størst mulig grad bli sendt ut pr. post eller bruk av e-faktura og husk å fylle ut fakturaadresse korrekt.

Ved forespørsler om kurset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon

911 22 671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake.
Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

SEMINARAVGIFT
Kr. 1.390,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt. Hver 4. deltaker fra samme arbeidsplass og påmeldt samlet får en kursavgift på kr. 695,-.
LUNSJ
Lunsj kan bestilles
DETALJER OM LUNSJ
Kr. 213,- som serveres på en restaurant i nærmiljøet.

LINK TIL PÅMELDINGSSIDE