Jan Erik Fosmark » Registrering side Marte Meo terapeut/veileder og Marte Meo nettverk.


Velkommen til vår side for registrering av Marte Meo terapeuter og nettverkt.

  • Velg «individual»når du skal registrere deg som Marte Meo terapeut/veileder .
  • Velg «Organization» hvis du skal registrere et Marte Meo nettverk.

Alle felt er valgfri og trenger dermed ikke fylles ut. Det som er viktig at at fornavn og etternavn, samt at kontaktinformasjon blir fylt ut før skjema blir sendt inn. Når det har blitt sendt inn vil skjema bli kontrollert av moderator før det blir offentlig på nettet. Hvor mye du legger ut, samt bilde må du vurdere selv.

Når det gjelder «Category» kan du legge inn flere verdier, det er spesielt viktig at du får lagt inn hvilke fylke du tilhører da mange spørsmål til foreningen er om vi kjenner Marte Meo terapeuter/veiledere i et spesielt geografisk område. Vil også anbefale at du her legger ut hvilke nivå du har eks Marte Meo terapeut/veileder, Supervisor, Lic.supervisor.

Dere kan finne link til deres Marte Meo sertifikat her https://www.martemeo.com/en/certificates/certificates/Norway/all/. Dere kan også linke profilen deres til deres egen sertifikat og egne nettsider ved å bruke «Links»

Under «Biographical Info» kan du fritt presentere deg som Marte Meo terapeut, trenger du noen ideer kan du se på hva andre har lagt ut.

Photo of Jan Erik Fosmark

Biographical Info

Utdanning.

Har vært offentlig godkjent sykepleier siden 2000, fullførte videreutdanning i aldring og eldreomsorg 2003 og ble spesialsykepleier (geriatrisk sykepleier). Fikk muligheten til å ta helseledelse ved BI (30 studiepoeng) i 2007. I 2013 fullførte jeg universitetsfaget «Personsentrert omsorg ved demens», samtidig fullførte jeg min utdanning som Marte Meo veileder/terapeut.

Arbeidserfaring.

Etter endt utdanning startet jeg som sykepleier i turnus på en skjermet enhet på Blidensol sykehjem (pasient ansvarlig sykepleier). Pasientgruppen på den skjermede enheten var eldre personer med forskjellige demensdiagnosen og fokuset for arbeidet mitt var miljøterapi, pleie og omsorg.

I 2005 fikk jeg muligheten til å starte opp og lede en avdeling for yngre personer med demens. I 2005 var kun en annen tilsvarende avdeling i Oslo og kunnskapsgrunnlaget angående yngre personer med demens var begrenset. Mange av pasientene ved denne avdelingen hadde frontotemporal demens eller demens med frontalt preg. Alkoholdemens var også en del av symptombilde.

I 2010 ble jeg ansatt som oversykepleier ved Blidensol sykehjem, med det overordnede faglige ansvaret på sykehjemmet. Som oversykepleier har jeg ansvar for intern kompetanseheving og opplæring på sykehjemmet. Samtidig har jeg ansvar for kompetanseheving, kursing og veiledning av ansatte i Stavanger kommune i.f.t personer med demens og miljøarbeid/terapi.

Kort fortalt har jeg jobbet som fagperson med demens siden år 2000.

For nærmere informasjon om utdanning/arbeidserfaring se min linkedin profil. https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile

Veiledning/kursing/kompetanseheving

Jeg bruker Marte Meo metode i veiledning i forhold til den enkelt pasienter der det er mulig og ønskelig. Målet med veiledningen er å støtte personalet og pårørende til å utvikle kommunikasjonsferdigheter slik at personen med demens opplever størst mulig grad av mestring i så vel samtaler som i ulike samhandlingssituasjoner. I mitt daglige arbeid bruker jeg metoden både på sykehjemmet og i andre virksomheter i Stavanger kommune.

Jeg driver også kursing/veiledning i.f.t generelt miljøarbeid spesielt i Stavanger kommune, men også til tider i andre kommuner og organisasjoner.

 

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder, Rogaland