John William Danenbarger » Registrering side Marte Meo terapeut/veileder og Marte Meo nettverk.


Velkommen til vår side for registrering av Marte Meo terapeuter og nettverkt.

  • Velg “individual”når du skal registrere deg som Marte Meo terapeut/veileder .
  • Velg “Organization” hvis du skal registrere et Marte Meo nettverk.

Alle felt er valgfri og trenger dermed ikke fylles ut. Det som er viktig at at fornavn og etternavn, samt at kontaktinformasjon blir fylt ut før skjema blir sendt inn. Når det har blitt sendt inn vil skjema bli kontrollert av moderator før det blir offentlig på nettet. Hvor mye du legger ut, samt bilde må du vurdere selv.

Når det gjelder “Category” kan du legge inn flere verdier, det er spesielt viktig at du får lagt inn hvilke fylke du tilhører da mange spørsmål til foreningen er om vi kjenner Marte Meo terapeuter/veiledere i et spesielt geografisk område. Vil også anbefale at du her legger ut hvilke nivå du har eks Marte Meo terapeut/veileder, Supervisor, Lic.supervisor.

Dere kan finne link til deres Marte Meo sertifikat her https://www.martemeo.com/en/certificates/certificates/Norway/all/. Dere kan også linke profilen deres til deres egen sertifikat og egne nettsider ved å bruke “Links”

Under “Biographical Info” kan du fritt presentere deg som Marte Meo terapeut, trenger du noen ideer kan du se på hva andre har lagt ut.

John William Danenbarger

lege, spesialist i psykiatri (psykiater)Psykiater John William Danenbarger, privatpraksis
Postboks 1, 8455 Stokmarknes Cell Phone: 96016920Website: Marte Meo sertifikat

Biographical Info

Psykiater John William Danenbarger tilbyr samtaleterapi og parterapi. Særskilt kompetanseområde er personer med demens, hvor psykiateren tilbyr ny vurdering av urolige pasienter og veiledning av personale, i behandling av uro, forvirringstilstander og atferdsforstyrrelser hos personer med demens. Her er Marte Meo et av flere tiltak.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder