Licensed Supervisor


 

Reidun Hafstad

Institutt for familie og relasjonsutvikling

Mail:


Marit Bergum Hansen

Regionsenter for barn og unges psykisk helse, RBUP Øst

Mail:


Sissel Holten

Mail:


Marianne Munch

Mail:


Ragnhild Onsøien

Mail:


Rolf Rohde jr

Abup, Sørlandet Sykehus

Mail:


Anne Britt Willumsen

Mail:


Marit Øvrelid

Mail: