«Egen kraft – gir ny energi» 5 og 6 november i Stavanger


Maria aartsVellykket Marte Meo konferanse 

Vi vil takke Maria Aarts og konferansedeltakeren for en vellykket og lærerik Marte Meo konferanse. Denne konferansen var arrangert av Marte Meo foreningen i samarbeid med «Marte Meo nettverket i Rogaland.

Konferanse ble også støttet av

logo rkbu vest

http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/