Marte Meo internasjonalt


Marte Meo-metoden er utbredt over hele verden. Foreningen i Norge har tett samarbeid med de andre Nordiske foreningene, blant annet samarbeider vi med å arrangere de nordiske kongressene annenhvert år.

 

DANMARK

Den danske foreningen ble stiftet i 1997 og jobber med mange av de samme tingene som vi i Norge. Les mer om den danske Marte Meo-foreningen her.

 

SVERIGE

Les mer om den svenske Marte Meo-foreningen her.

 

FÆRØYENE

Marte Meo Felag Førøya er en nystartet forening. Det er Færøyene som skal arrangere Nordisk Kongress 2018. Les mer på foreningens Facebookside her.

 

MARTE MEO INTERNASJONAL

Marte Meo Internasjonal er Maria Aarts sin side. Her finner man informasjon om arrangementer over hele verden, terapeut/veileder/supervisor/LIC-oversikt, frigitte filmer og mye mer. Les mer om Marte Meo Internasjonal her.