Marte Meo metoden


 

Hva er Marte Meo.

Hva er Marte Meo-metoden og i hvilke sammenhenger brukes den?  Marte meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Metoden har spredd seg internasjonalt. Det er til i dag utviklet programmer innenfor 19 fagområder fra premature babyer til aldersdemente.

Metoden har vært brukt i Norge siden ca.1990 og har i hovedsak vært brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn. Målet er å gi hjelp til selvhjelp. Marte Meo veiledning brukes forebyggende i helsestasjonssammenheng og som tiltak/behandling innenfor barnevern, fosterhjem, barne-og ungdomspsykiatrien og habiliteringen (barn med spesielle behov). De senere årene har metoden blitt videreutviklet og brukes nå også bl.a. innenfor familieterapifeltet, i barnehager og i eldreomsorgen. Metoden er system- og ressursorientert, bygger blant annet på kunnskap fra den nyere spedbarnsforskningen, på «empowerment»-tankegang og på løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Video brukes som hjelpemiddel.

Hvordan

• Ved analyse av Marte Meo-filmer bruker terapeuten interaksjonsanalysen for å se hva som skjer i samhandlingen.

• Vi ser etter atmosfære og hva som kommuniseres både med ord, lyder, blikk og kroppsspråk.

Ut ifra analysen vurderes hvilket utviklingsnivå barnet er på. Det lages en arbeidsplan for hvilken utviklingsstøtte barnet trenger fra den voksne.

Dette brukes sammen med foreldrenes (eller ansattes) bestilling/spørsmål i veiledningen for å overføre konkret informasjon til stillbildene som viser deler av samspillet.

Skriftlige avtaler med de som bestiller veiledning må ligge i bunn.