Om oss


Marte Meo foreningen i Norge er en frivillig ideel organisasjon som ble stiftet 06.11.2002, foreningen har følgene formål:

Å bidra til faglig utvikling og kvalitetsutvikling.
Å gjøre Marte Meo som metode kjent innenfor ulike fagområder.
Å støtte videre utvikling av faglig kompetanse ved det metodiske arbeidet.
Å være et fora for faglig utveksling.

Marte Meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Metoden har spredd seg internasjonalt. Det er til i dag utviklet programmer innenfor 19 fagområder fra premature babyer til personer med demens. Martemeo = av egen kraft.

Metoden har vært brukt i Norge siden ca.1990 og har i hovedsak vært brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn. Målet er å gi hjelp til selvhjelp. Marte Meo veiledning brukes forebyggende i helsestasjonssammenheng og som tiltak/behandling innenfor barnevern, fosterhjem, barne-og ungdomspsykiatrien og habiliteringen (barn med spesielle behov).

De senere årene har metoden blitt videreutviklet og brukes nå også bl.a. innenfor familieterapifeltet, i barnehager og i eldreomsorgen. Metoden er system- og ressursorientert, bygger blant annet på kunnskap fra den nyere spedbarnsforskningen, på «empowerment»-tankegang og på løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Video brukes som hjelpemiddel.