Marte Meo terapeuter og veiledere


Fylkesvis inndeling: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet

Bjørg Irene Apeland
Konsulent/ Foreldreveileder Barne- og familienhetenBodø kommune
Mrs Bjørg Irene Apeland
Marte meo terapeut/supervisor Bodø kommuneBarne- og familieenheten
Tone Bakkevold
Marte Meo terapeut (Sosionom) Hol kommune
Mona Berg
Spesialsykepleier Helse Møre og RomsdalAlderspsykiatrisk poliklinikk, Hjelset
Photo of Synnøve Bremer Skarpenes
Synnøve Bremer Skarpenes
Marte Meo veileder/terapeut. Grunnutdanning: Vernepleier Helse Fonnaavd Haugesund sjukehus

Utdannet Marte Meo veileder i 2005 ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus hos Lic supervisor Marianne Munch. Jobbet på NKS Olaviken fra 2002 til 2015. Ansatt i Helse Fonna fra august 2015 som forskningskoordinator og som fagkonsulent i alderspsykiatrisk poliklinikk.

Wibke Buch
Marte Meo terapeut
Elisabeth Cook Haga Pettersen
Førskolelærer Stavanger kommuneFamiliegruppen i Kvaleberg/Vannassen barnehage
John William Danenbarger
lege, spesialist i psykiatri (psykiater) Psykiater John William Danenbarger, privatpraksis

Psykiater John William Danenbarger tilbyr samtaleterapi og parterapi. Særskilt kompetanseområde er personer med demens, hvor psykiateren tilbyr ny vurdering av urolige pasienter og veiledning av personale, i behandling av uro, forvirringstilstander og atferdsforstyrrelser hos personer med demens. Her er Marte Meo et av flere tiltak.

Elisabeth Espenæs Davidsen
Koordinator/ pedagogisk leder Stavanger kommuneFamiliegruppen

Marte Meo terapeut

Koordinator/ Pedagogisk leder og veileder i familiegruppen i Stavanger. Et lavterskeltilbud for foreldre, med små barn 0-2 år, som har behov for veiledning i en periode. Tilbudet har lokaler i Kvaleberg/ Vannassen barnehage.

http://www.minbarnehage.no/kvalvann/seksjon/1996

Photo of Elisabeth Davidsen
Elisabeth Davidsen
Koordinator/ pedagogisk leder Stavanger kommuneFamiliegruppen Kvaleberg/ Vannassen barnehage
Mari-Anne Egge Ranheim
Spesialpedagog Østbytunet Behandlingssenter
Else Emmerhoff
Marte Meo terapeut – manualbasert Marte Meo (Grunnutdanning: Barnevernspedagog) Underveis, veiledning og tilrettelegging

Hva er Underveis?
Underveis er etprivat foretak som utfører profesjonell veiledning og tilrettelegging ved barnefaglige utfordringer, hovedsaklig i forbindelse med tilsyn og samvær mellom barn og foreldre.
Underveis holder til i et lite koselig hus i ”hjertet” av Stavanger, med gode parkeringsmuligheter og lett adkomst fra buss, båt og tog. Huset er tilrettelagt for samvær mellom barn og foreldre.
Underveis kan tilby annen type veiledning og bruk av huset etter avtale. For nærmere informasjon, ta kontakt.

Målsetting:
• Barn/ungdommer som skal ha tilsyn under samvær med sine foreldre, skal møte dem i trygge, forutsigbare og verdige omgivelser.
• Foreldre skal få veiledning, hjelp og støtte i forbindelse med samværene.
• Et godt samarbeidet mellom foreldre og fosterforeldre.
Målgruppe:
• Barn som skal ha tilsyns under samvær med foreldre.
• Foreldre som skal ha veiledning før, under og etter samvær.
• Fosterhjem og foreldre med behov for veiledning for samarbeid til beste for barnet/ungdommen.

Utdanning og erfaring:
• Barnevernpedagog.
• Marte Meoterapeut, herunder
også manualbasert Marte Meo.
• Circle of security parenting.
• Samarbeidsamtaler som metode –
foreldre og fosterforeldre.
• Tilknytningsdagboken.
• Over 20 års erfaring fra ulike
instanser innenfor barnefaglig
arbeid.
• lang erfaring som fostermor.

Morten Erikstad
Pedagog Buf etat
Kjersti Falch
Marte meo terapeut/veileder
Photo of Solveig Aarstad Filberg
Solveig Aarstad Filberg
Marte Meo terapeut, Speseialpedagog, Førskolelærer
Gunnår Fodstad
Marte Meo supervisor (Pedagog) Statped

Spesialpedagog med hovedfag. Jobber som veileder/rådgiver i Statped
Har erfaring fra Marte Meo arbeid siden 1996

Photo of Jan Erik Fosmark
Jan Erik Fosmark
Oversykepleier /Marte Meo veileder/terapeut Blidensol sykehjemFagansvarlig

Utdanning.

Har vært offentlig godkjent sykepleier siden 2000, fullførte videreutdanning i aldring og eldreomsorg 2003 og ble spesialsykepleier (geriatrisk sykepleier). Fikk muligheten til å ta helseledelse ved BI (30 studiepoeng) i 2007. I 2013 fullførte jeg universitetsfaget «Personsentrert omsorg ved demens», samtidig fullførte jeg min utdanning som Marte Meo veileder/terapeut.

Arbeidserfaring.

Etter endt utdanning startet jeg som sykepleier i turnus på en skjermet enhet på Blidensol sykehjem (pasient ansvarlig sykepleier). Pasientgruppen på den skjermede enheten var eldre personer med forskjellige demensdiagnosen og fokuset for arbeidet mitt var miljøterapi, pleie og omsorg.

I 2005 fikk jeg muligheten til å starte opp og lede en avdeling for yngre personer med demens. I 2005 var kun en annen tilsvarende avdeling i Oslo og kunnskapsgrunnlaget angående yngre personer med demens var begrenset. Mange av pasientene ved denne avdelingen hadde frontotemporal demens eller demens med frontalt preg. Alkoholdemens var også en del av symptombilde.

I 2010 ble jeg ansatt som oversykepleier ved Blidensol sykehjem, med det overordnede faglige ansvaret på sykehjemmet. Som oversykepleier har jeg ansvar for intern kompetanseheving og opplæring på sykehjemmet. Samtidig har jeg ansvar for kompetanseheving, kursing og veiledning av ansatte i Stavanger kommune i.f.t personer med demens og miljøarbeid/terapi.

Kort fortalt har jeg jobbet som fagperson med demens siden år 2000.

For nærmere informasjon om utdanning/arbeidserfaring se min linkedin profil. https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile

Veiledning/kursing/kompetanseheving

Jeg bruker Marte Meo metode i veiledning i forhold til den enkelt pasienter der det er mulig og ønskelig. Målet med veiledningen er å støtte personalet og pårørende til å utvikle kommunikasjonsferdigheter slik at personen med demens opplever størst mulig grad av mestring i så vel samtaler som i ulike samhandlingssituasjoner. I mitt daglige arbeid bruker jeg metoden både på sykehjemmet og i andre virksomheter i Stavanger kommune.

Jeg driver også kursing/veiledning i.f.t generelt miljøarbeid spesielt i Stavanger kommune, men også til tider i andre kommuner og organisasjoner.

 

Kirsti Fossgård
Familieveileder Aure kommuneHelsestasjonen
Astrid Fossum
Veiledningskonsulent
Siv Heidi Gjeseth
Førskolelærer 26056743463Barneverntjenesten
Tom Andreas Grønn-Jensen
Marte Meo Lic. Supervisor GJ Kompetanse

Marte Meo Lic. Supervisor

Utdanner og sertifiserer innen alle Marte Meo nivåer. Kurs og foredrag tilpasses etter ønsker og behov. Ta kontakt for ytterligere info

Siri Grønnæss
Kristiansand kommuneMobilt team
Bjørg Irene Halvorsen
Ergoterapeut

Jeg er utdannet ergoterapeut, babymassasje-instruktur, taktil massør, rosenterapeut og bowenterapeut i tillegg til Marte Meo terapeut. Jeg er opptatt av det unike og vakre møtet mellom mennesker, ressursene og livsgleden hos det enkelte menneske. Det dreier seg om å lytte, se og bekrefte hverandre enten man er tidlig eller sent i livets fase.
Jeg har selv fire barn og ungdommer i alderen 14, 16, 18 og 20 år.

Elisabeth Hennø Haugen
Supervisor (Barnevernpedagog) Senter for familieveiledning
Hege Havnås
Marte Meo terapeut
Hege Havnås
Marte Meo terapeut Hege Havnås FamilieveiledningSki
Photo of Ena Heimdahl
Ena Heimdahl
StatpedSLV-avdeling sammensatte lærevansker

Terapeut. Jobber mest med babyer og småbarn. Kommunikasjon, spedbarnsmassasje. Tilrettelegging av spisemiljø.

Anita Marie Herlo
Spesialpedagog Nedre Eiker kommunePPT med Fagteam for førskolebarn
Berit Hesthag
Marte Meo Terapeut og Supervisor (Sosialpedagogisk utdanning) Notodden Kommune

Utdannet terapeut i 2000 og Supervisor i 2010. Godkjent klinisk spesialist i psykisk helse for sped- og småbarn. Gir opplæring også i maualisert Marte Meo,( VIPI). Arbeidserfaring fra sped- og småbarn i BUP og tiltak i kommunalt barnevern.

Pågående gruppe, avsluttes 2018.

Kirsti Danielle Hillidge
Marte Meo terapeut (Spesialpedagog) Tønsberg kommunePedagogisk-psykologisk tjeneste
Elisabeth Husveg Ramstad
Pedagog Familiesenteret i Time

Har ulik erfaring med Marte Meo metoden siden eg starta på MM utfdanningen i 2002.
Har arbeidet med MM metoden på ulike måter:
Brukt medtoden ifht:
Hjemme i familier
Barnehager
Elever og lærere i skulen
Dir veil ifht barn
Driver MMkollegaveilgruppe
Veil for BV i saker
Holdt kurs om metoden
Har nå mine første 7 MM teraput studenter
Leder for Marte Meo foreningen i Norge siden 2015
I tillegg holder eg endel foreldrekurs der MM er en viktig del av innholdet.

Instruktørnettverk

Nettverkets hovedfokus:
Barnehage, opplæring til kollegaveileder

91672821 Daljit Kaur Jørgensen
Marte Meo supervisor Trondheim KommuneBFT Omsorgsenheten
Heidi Langegard
Supervisor

Marte Meo Supervisor. Familieterapeut.

Viken/Buskerud/ Hallingdal/Ål.

Ønskes Marte Meo utdanning, ta gjerne kontakt.

Heidi Langegard
Familieterapeut

Marte Meo Supervisor. Familieterapeut.

Viken/Buskerud/ Hallingdal/Ål.

Ønskes Marte Meo utdanning, ta gjerne kontakt.

Lill Kristin Langstad
Marte Meo terapeut/veileder (Grunnutdanning: Spesialpedagog/Førskolelærer) Aurskog-Høland kommune

Jeg arbeider per dd som lærer på småskoletrinnet. Jeg har bakgrunn som førskolelærer og spesialpedagog. Jeg har arbeidserfaring fra barnehage, psykiatri (voksen- og ungdomsklinikk), spesialpedagogisk team og PPT.
Jeg påtar meg gjerne oppdrag som veileder ved bruk av Marte Meo.

Photo of Mari Ann Viken Larsen
Mari Ann Viken Larsen
førskolelærer Trondheim KommuneEnhetsleder barnehage

Utdanning:

Jeg ble utdannet førskolelærer i 1982 med spesialpedagogikk som fordypning. Jeg har tatt videreutdanning i veiledning og konsultasjonspedagogikk i 1998 og pedagogisk veiledning i 2003 (til sammen 45 studiepoeng).I 2008 tok jeg videreutdanning i førskolepedagogikk (60 studiepoeng). Marte Meo: I 1997 tok jeg Marte Meo kollegaveilederutdanning, deretter instruktørutdanning i 2001 og ble sertifisert Marte Meo terapeut i 2007. Jeg har også tatt utdanning som veileder (2006) og instruktør (2009) i ICDP (International Childe Developement Program), noe som kvalifiserer til opplæring i å drive foreldreveiledningsgrupper.

Arbeidserfaring

I mine første arbeidsår etter endt utdanning arbeidet jeg som pedagogisk leder og som spesialførskolelærer.  Siden 1992 har jeg arbeidet som enhetsleder i barnehage, først ved en 4 avdelings barnehage og deretter leder for flere barnehager. Samtidig som jeg har arbeidet som leder for barnehagene har jeg aktivt drevet opplæring av ICDP veiledere, samt opplæring til Marte Meo kollegaveileder.

Veiledning/kursing/kompetanseheving:

Jeg bruker mye Marte Meo i mitt arbeid i barnehagene,  der ansatte systematisk blir filmet og får veiledning. Jeg har også  fra tid til annen veiledning av foreldre på egen enhet, samt noe veiledning i andre barnehager.

Jeg driver kursing/opplæring til Marte Meo kollegaveiledernivå for Trondheim kommune, og jeg er leder av et team på ca 10 instruktører som driver denne opplæringa for kommunen.

Jeg er i nettverk med andre terapeuter i kommunen og arrangerer Marte Meo fagdager for Trondheim kommune.

Jeg driver også  opplæring/kursing for andre kommuner.

Liv Ragnhild Loven
Prosjektleder Oslo kommune, Bydel SageneAvdeling for Folkehelse, Barnevern og Kultur
Anette Texe Maalen
Marte Meo terapeut og supervisor Marte Meo kompetanse
Marte Meo hjelpen
Foreldreveiledning
Marte Meo nettverk Rogaland
Demens
Else Egge Mathisen
Marte Meo terapeut (Grunnutdanning: Barnevernspedagog) Gran kommune
Aud R. Misund
Marte Meo terapeut (Sosionom) HiOA

Jeg er utdannet Marte Meo terapeut på Nic Waals Institutt for barne- og ungdomspsykiatri. Jeg har i min jobb som underviser i profesjonell relasjonskompetanse for behandlere i voksenpsykiatrien utviklet en metode der jeg bruker Marte Meo prinsipper i opplæringen og treningen (m/video) av terapeuter.

Lisa Morais-Knudsen
sosionom Trondheim kommuneTrondheim kommune BFT-Omsorgsenheten

LMK har vært marte meo terapeut i Trondheim kommune siden 1998. Hun har nådd alderspensjonist alder, men vil fortsette med marte meo arbeidet i 25% fra den 1. mai 2016 på ubestemt tid.

Nettverk- Sør Rogaland (Bryne og Time kommune)
Familievern
Photo of Ellen C. Mentzoni Nilsen
Ellen C. Mentzoni Nilsen
Marte Meo Terapeut Trygge Barn

Barnevernpedagog

Driver firmaet Trygge Barn, med fokus på foreldreveiledning, kurs og foredrag

Christin Ødegård
Førskolelærer/spesialpedagog PPS – Vest

Jobber som personalveileder ut mot barnehager i 2 bydeler.

Anne Gulliksen Østgard
Marte Meo supervisor (Barnevernspedagog) Marte Meo hjelpen

Har jobbet med Marte Meo metoden i 20 år . Har brukt metoden som hjelpetiltak i kommunalt og statlig barnevern , både til foreldre og fosterforeldre . Er supervisor og har utdannet Marte Meo terapeuter ved R- bup i Oslo. Driver nå firma Marte Meo hjelpen og tilbyr tjenester til barneverntjenester i ulike kommuner .

Photo of Mette Prytz
Mette Prytz
Pedagog og familieveileder Sandnes kommuneBarne- og familieenheten , Ressurssenteret.
Arbeidsfelt:
Familier, barn og unge. Veileder foreldre og fagfolk. Samtaler med familier, barn og unge. Foredrags – og kursholder innen ulike tema i fagfeltet foreldre og barn.For å nevne noen.  Marte Meo-metoden, Positiv ledelse av barn , Forebygging av mobbing i barnehagen, små barn med spisevansker og andre tema.
Tenker å starte  opplæringsgruppe i Marte – Meo metoden høst 2016.
Wenche Rognlid
Spesialpedagog, Marte Meo terapeut Statped nord
Sandnes kommune. Terapeutisk nettverk/Nettverk Rogaland
Anita Benedikte Sigmundstad
Vernepleier, spesialpedagog Time kommuneStyrka barnehage
Kristin Skogen
Marte Meo Supervisor (Utdanning: Psykolog) Østbytunet behandlingssenter

Driver opplæring av Miljøteraputer til å bli Marte Meo terapeuter på egen arbeidsplass. Har også en utdanningsgruppe i regi av R – BUP, sør og øst.

Grete Totland Stemre
Marte Meo terapeut (Barnevernspedagog) Bergen kommuneSenter for familieveiledning, Årstad Bergenhus
May Britt Stenjor
Marte Meo terapeut (Barnevernspedagog) Midt-Agder barneverntjeneste
Magnhild Strøm
Marte Meo terapeut utdannet 1994, Marte Meo supervisor utdannet 2012. (Grunnutdanning: Førskolelærer/ spesialpedagog) Haugesund kommuneSpesialpedagogisk team
Anne Birgit Syrtveit
Marte Meo supervisor (Klinisk barnevernspedagog) Helse Stavanger HFBUPA
Anne-Britt Belsvik Taftø
Spesialist klin.ped, Marte med terapeut BUP HaugesundHelse Fonna
Anne-Britt Belsvik Belsvik Taftø
Spes.klin.ped. Marte med terapeut BUP HaugesundHelse Fonna
Pia Cecilie Tomasgard
Marte meo terapeut og Supervisor (Barnevernpedagog)
Marit Trætteberg
Marte Meo supervisor (Barnevernspedagog) Løten kommuneHelse-og famiilietjenesten
Lise Bruun Trulsen
Marte Meo terapeut (Grunnutdanning: Barnevernspedagog) Oslo KommuneGrünerløkka barneverntjeneste
Solveig Vilhelmsen
Foreldreveileder BarneverntjenestenBodø kommune
Hege Wærner
Klinisk barnevernpedagog Familieteamet Bydel Nordstrand
Tove Winther
Førskolelærer Tønsberg kommune