Elisabeth Husveg Ramstad » Marte Meo terapeuter og veiledere


Fylkesvis inndeling: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet

Biographical Info

Har ulik erfaring med Marte Meo metoden siden eg starta på MM utfdanningen i 2002.
Har arbeidet med MM metoden på ulike måter:
Brukt medtoden ifht:
Hjemme i familier
Barnehager
Elever og lærere i skulen
Dir veil ifht barn
Driver MMkollegaveilgruppe
Veil for BV i saker
Holdt kurs om metoden
Har nå mine første 7 MM teraput studenter
Leder for Marte Meo foreningen i Norge siden 2015
I tillegg holder eg endel foreldrekurs der MM er en viktig del av innholdet.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder, Rogaland