Årsmøte Marte Meo foreningen 2024


Årsmøte 20.03.24 kl. 16.00-17.30 (digitalt)

Dagsorden for generalforsamlingen inneholder:

– budsjett og regneskap

– årsrapport

– valg av medlemmer til styret

– medlemmer til styret velges for to år av gangen

– fastsetter størrelse på kontingent

– valg av revisor

Årsberetning av formann og kasserer legges frem.

Årsmelding holdes digitalt og link sendes til medlemmer.