Bli medlem


Marte Meo foreningen I Norge er en frivillig ideel organisasjon som ble stiftet 06.11.2002, foreningen har følgene formål:

  • Å bidra til faglig utvikling og kvalitetsutvikling.
  • Å gjøre Marte Meo som metode kjent innenfor ulike fagområder.
  • Å støtte vider utvikling av faglig kompetanse ved det metodiske arbeidet.
  • Å være et fora for faglig utveksling. 

Styret i Marte Meo foreningen arbeider med å spre informasjon om Marte Meo metoden og bidra til at den holdes levende og er aktivt i bruk.

Vi arbeider med å få oversatt faglitteratur, arrangere fagdager og at man kan få studiepoeng for Marte Meo på høyskole/universitet.

Styret arbeider også for å stimulere til Marte Meo utdanning og forskning, samt fremme lokale nettverk.

For å bli en slagkraftig og aktiv forening trenger vi flere medlemmer.

Bli medlem og støtt vårt arbeid med å fremme Marte Meo metoden

Årskontingent er p.t. kr. 350,-. Personlig medlemskap. Elektronisk giro vil bli sendt

Marte Meo foreningen i Norge
Organisasjonsnummer : 985584915

Ved spørsmål eller oppdatering av medlemsskapet benyttes følgene epost adresse:

Vil du komme i kontakt med oss klikk her