Erfaring fra praksis


Et mangfold av erfaringer fra praksis.

Metoden gir inspirasjon til kreative løsninger og kan tilpasses individets og miljøets unike behov. Det er derfor så mange fagpersoner og foreldre har fått gode erfaringer med den.

Å bruke video som verktøy krever høy etisk, faglig og personlig integritet. Video er et kraftfullt media. Veiledningen gir effektfulle endringer for samhandlingen når vi kan SE at kontakt skjer. Å SE det enkle kan være en komplisert oppgave som utfordrer veilederens refleksjonsevne. Ved å kommunisere på en undrende og anerkjennende måte med mestringsområdene i fokus bevisstgjøres nye ferdigheter for de involverte. Vi er så heldige å kan «ta andre på fersken med å lykkes!».

Det finnes mange beskrivelser av Marte Meo-prinsippene og forskjellige faggrupper bruker sine egne formuleringer ut ifra det de synes er hensiktsmessig. Noen bruker «prinsipp» som begrep når de deler dialogen i forskjellige deler, andre bruker begrepet «elementer» når de skal analysere samspillet. Reidun Hafstad, som er Licenced supervisor, skrev i 2002 en oversikt over de naturlige elementer i et samspill. Beskrivelsen egner seg som utgangspunkt for analyse uansett hvilken faggruppe vi tilhører. Du finner den under punktet Reidun Hafstad.