Elisabeth Husveg Ramstad » Registrering side Marte Meo terapeut/veileder og Marte Meo nettverk.


Velkommen til vår side for registrering av Marte Meo terapeuter og nettverkt.

  • Velg «individual»når du skal registrere deg som Marte Meo terapeut/veileder .
  • Velg «Organization» hvis du skal registrere et Marte Meo nettverk.

Alle felt er valgfri og trenger dermed ikke fylles ut. Det som er viktig at at fornavn og etternavn, samt at kontaktinformasjon blir fylt ut før skjema blir sendt inn. Når det har blitt sendt inn vil skjema bli kontrollert av moderator før det blir offentlig på nettet. Hvor mye du legger ut, samt bilde må du vurdere selv.

Når det gjelder «Category» kan du legge inn flere verdier, det er spesielt viktig at du får lagt inn hvilke fylke du tilhører da mange spørsmål til foreningen er om vi kjenner Marte Meo terapeuter/veiledere i et spesielt geografisk område. Vil også anbefale at du her legger ut hvilke nivå du har eks Marte Meo terapeut/veileder, Supervisor, Lic.supervisor.

Dere kan finne link til deres Marte Meo sertifikat her https://www.martemeo.com/en/certificates/certificates/Norway/all/. Dere kan også linke profilen deres til deres egen sertifikat og egne nettsider ved å bruke «Links»

Under «Biographical Info» kan du fritt presentere deg som Marte Meo terapeut, trenger du noen ideer kan du se på hva andre har lagt ut.

Biographical Info

Har ulik erfaring med Marte Meo metoden siden eg starta på MM utfdanningen i 2002.
Har arbeidet med MM metoden på ulike måter:
Brukt medtoden ifht:
Hjemme i familier
Barnehager
Elever og lærere i skulen
Dir veil ifht barn
Driver MMkollegaveilgruppe
Veil for BV i saker
Holdt kurs om metoden
Har nå mine første 7 MM teraput studenter
Leder for Marte Meo foreningen i Norge siden 2015
I tillegg holder eg endel foreldrekurs der MM er en viktig del av innholdet.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder