Else Emmerhoff » Registrering side Marte Meo terapeut/veileder og Marte Meo nettverk.


Velkommen til vår side for registrering av Marte Meo terapeuter og nettverkt.

  • Velg «individual»når du skal registrere deg som Marte Meo terapeut/veileder .
  • Velg «Organization» hvis du skal registrere et Marte Meo nettverk.

Alle felt er valgfri og trenger dermed ikke fylles ut. Det som er viktig at at fornavn og etternavn, samt at kontaktinformasjon blir fylt ut før skjema blir sendt inn. Når det har blitt sendt inn vil skjema bli kontrollert av moderator før det blir offentlig på nettet. Hvor mye du legger ut, samt bilde må du vurdere selv.

Når det gjelder «Category» kan du legge inn flere verdier, det er spesielt viktig at du får lagt inn hvilke fylke du tilhører da mange spørsmål til foreningen er om vi kjenner Marte Meo terapeuter/veiledere i et spesielt geografisk område. Vil også anbefale at du her legger ut hvilke nivå du har eks Marte Meo terapeut/veileder, Supervisor, Lic.supervisor.

Dere kan finne link til deres Marte Meo sertifikat her https://www.martemeo.com/en/certificates/certificates/Norway/all/. Dere kan også linke profilen deres til deres egen sertifikat og egne nettsider ved å bruke «Links»

Under «Biographical Info» kan du fritt presentere deg som Marte Meo terapeut, trenger du noen ideer kan du se på hva andre har lagt ut.

Else Emmerhoff

Marte Meo terapeut – manualbasert Marte Meo (Grunnutdanning: Barnevernspedagog) Underveis, veiledning og tilrettelegging
Home Hetlandsgt 35, 4010 Stavanger Home Phone: 975 19 599 Website: www.underveis.eu Website: Marte Meo sertifikat

Biographical Info

Hva er Underveis?
Underveis er etprivat foretak som utfører profesjonell veiledning og tilrettelegging ved barnefaglige utfordringer, hovedsaklig i forbindelse med tilsyn og samvær mellom barn og foreldre.
Underveis holder til i et lite koselig hus i ”hjertet” av Stavanger, med gode parkeringsmuligheter og lett adkomst fra buss, båt og tog. Huset er tilrettelagt for samvær mellom barn og foreldre.
Underveis kan tilby annen type veiledning og bruk av huset etter avtale. For nærmere informasjon, ta kontakt.

Målsetting:
• Barn/ungdommer som skal ha tilsyn under samvær med sine foreldre, skal møte dem i trygge, forutsigbare og verdige omgivelser.
• Foreldre skal få veiledning, hjelp og støtte i forbindelse med samværene.
• Et godt samarbeidet mellom foreldre og fosterforeldre.
Målgruppe:
• Barn som skal ha tilsyns under samvær med foreldre.
• Foreldre som skal ha veiledning før, under og etter samvær.
• Fosterhjem og foreldre med behov for veiledning for samarbeid til beste for barnet/ungdommen.

Utdanning og erfaring:
• Barnevernpedagog.
• Marte Meoterapeut, herunder
også manualbasert Marte Meo.
• Circle of security parenting.
• Samarbeidsamtaler som metode –
foreldre og fosterforeldre.
• Tilknytningsdagboken.
• Over 20 års erfaring fra ulike
instanser innenfor barnefaglig
arbeid.
• lang erfaring som fostermor.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder, Rogaland