Mari Ann Viken Larsen » Registrering side Marte Meo terapeut/veileder og Marte Meo nettverk.


Velkommen til vår side for registrering av Marte Meo terapeuter og nettverkt.

  • Velg «individual»når du skal registrere deg som Marte Meo terapeut/veileder .
  • Velg «Organization» hvis du skal registrere et Marte Meo nettverk.

Alle felt er valgfri og trenger dermed ikke fylles ut. Det som er viktig at at fornavn og etternavn, samt at kontaktinformasjon blir fylt ut før skjema blir sendt inn. Når det har blitt sendt inn vil skjema bli kontrollert av moderator før det blir offentlig på nettet. Hvor mye du legger ut, samt bilde må du vurdere selv.

Når det gjelder «Category» kan du legge inn flere verdier, det er spesielt viktig at du får lagt inn hvilke fylke du tilhører da mange spørsmål til foreningen er om vi kjenner Marte Meo terapeuter/veiledere i et spesielt geografisk område. Vil også anbefale at du her legger ut hvilke nivå du har eks Marte Meo terapeut/veileder, Supervisor, Lic.supervisor.

Dere kan finne link til deres Marte Meo sertifikat her https://www.martemeo.com/en/certificates/certificates/Norway/all/. Dere kan også linke profilen deres til deres egen sertifikat og egne nettsider ved å bruke «Links»

Under «Biographical Info» kan du fritt presentere deg som Marte Meo terapeut, trenger du noen ideer kan du se på hva andre har lagt ut.

Photo of Mari Ann Viken Larsen

Biographical Info

Utdanning:

Jeg ble utdannet førskolelærer i 1982 med spesialpedagogikk som fordypning. Jeg har tatt videreutdanning i veiledning og konsultasjonspedagogikk i 1998 og pedagogisk veiledning i 2003 (til sammen 45 studiepoeng).I 2008 tok jeg videreutdanning i førskolepedagogikk (60 studiepoeng). Marte Meo: I 1997 tok jeg Marte Meo kollegaveilederutdanning, deretter instruktørutdanning i 2001 og ble sertifisert Marte Meo terapeut i 2007. Jeg har også tatt utdanning som veileder (2006) og instruktør (2009) i ICDP (International Childe Developement Program), noe som kvalifiserer til opplæring i å drive foreldreveiledningsgrupper.

Arbeidserfaring

I mine første arbeidsår etter endt utdanning arbeidet jeg som pedagogisk leder og som spesialførskolelærer.  Siden 1992 har jeg arbeidet som enhetsleder i barnehage, først ved en 4 avdelings barnehage og deretter leder for flere barnehager. Samtidig som jeg har arbeidet som leder for barnehagene har jeg aktivt drevet opplæring av ICDP veiledere, samt opplæring til Marte Meo kollegaveileder.

Veiledning/kursing/kompetanseheving:

Jeg bruker mye Marte Meo i mitt arbeid i barnehagene,  der ansatte systematisk blir filmet og får veiledning. Jeg har også  fra tid til annen veiledning av foreldre på egen enhet, samt noe veiledning i andre barnehager.

Jeg driver kursing/opplæring til Marte Meo kollegaveiledernivå for Trondheim kommune, og jeg er leder av et team på ca 10 instruktører som driver denne opplæringa for kommunen.

Jeg er i nettverk med andre terapeuter i kommunen og arrangerer Marte Meo fagdager for Trondheim kommune.

Jeg driver også  opplæring/kursing for andre kommuner.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder