Berit Hesthag » Marte Meo terapeuter/Veiledere


Biographical Info

Utdannet terapeut i 2000 og Supervisor i 2010. Godkjent klinisk spesialist i psykisk helse for sped- og småbarn. Gir opplæring også i maualisert Marte Meo,( VIPI). Arbeidserfaring fra sped- og småbarn i BUP og tiltak i kommunalt barnevern.

Pågående gruppe, avsluttes 2018.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder, Supervisor