Else Emmerhoff » Marte Meo terapeuter/Veiledere


Else Emmerhoff

Marte Meo terapeut – manualbasert Marte Meo (Grunnutdanning: Barnevernspedagog)Underveis, veiledning og tilrettelegging
Hetlandsgt 35, 4010 Stavanger Cell Phone: 975 19 599Website: www.underveis.euWebsite: Marte Meo sertifikat

Biographical Info

Hva er Underveis?
Underveis er etprivat foretak som utfører profesjonell veiledning og tilrettelegging ved barnefaglige utfordringer, hovedsaklig i forbindelse med tilsyn og samvær mellom barn og foreldre.
Underveis holder til i et lite koselig hus i ”hjertet” av Stavanger, med gode parkeringsmuligheter og lett adkomst fra buss, båt og tog. Huset er tilrettelagt for samvær mellom barn og foreldre.
Underveis kan tilby annen type veiledning og bruk av huset etter avtale. For nærmere informasjon, ta kontakt.

Målsetting:
• Barn/ungdommer som skal ha tilsyn under samvær med sine foreldre, skal møte dem i trygge, forutsigbare og verdige omgivelser.
• Foreldre skal få veiledning, hjelp og støtte i forbindelse med samværene.
• Et godt samarbeidet mellom foreldre og fosterforeldre.
Målgruppe:
• Barn som skal ha tilsyns under samvær med foreldre.
• Foreldre som skal ha veiledning før, under og etter samvær.
• Fosterhjem og foreldre med behov for veiledning for samarbeid til beste for barnet/ungdommen.

Utdanning og erfaring:
• Barnevernpedagog.
• Marte Meoterapeut, herunder
også manualbasert Marte Meo.
• Circle of security parenting.
• Samarbeidsamtaler som metode –
foreldre og fosterforeldre.
• Tilknytningsdagboken.
• Over 20 års erfaring fra ulike
instanser innenfor barnefaglig
arbeid.
• lang erfaring som fostermor.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder