Jan Erik Fosmark » Marte Meo terapeuter/Veiledere


Jan Erik Fosmark

Oversykepleier /Marte Meo veileder/terapeutBlidensol sykehjemFagansvarlig
Cell Phone: 92899458Website: Blidensol sykehjemWebsite: Sertifikat
Photo of Jan Erik Fosmark

Biographical Info

Utdanning.

Har vært offentlig godkjent sykepleier siden 2000, fullførte videreutdanning i aldring og eldreomsorg 2003 og ble spesialsykepleier (geriatrisk sykepleier). Fikk muligheten til å ta helseledelse ved BI (30 studiepoeng) i 2007. I 2013 fullførte jeg universitetsfaget «Personsentrert omsorg ved demens», samtidig fullførte jeg min utdanning som Marte Meo veileder/terapeut.

Arbeidserfaring.

Etter endt utdanning startet jeg som sykepleier i turnus på en skjermet enhet på Blidensol sykehjem (pasient ansvarlig sykepleier). Pasientgruppen på den skjermede enheten var eldre personer med forskjellige demensdiagnosen og fokuset for arbeidet mitt var miljøterapi, pleie og omsorg.

I 2005 fikk jeg muligheten til å starte opp og lede en avdeling for yngre personer med demens. I 2005 var kun en annen tilsvarende avdeling i Oslo og kunnskapsgrunnlaget angående yngre personer med demens var begrenset. Mange av pasientene ved denne avdelingen hadde frontotemporal demens eller demens med frontalt preg. Alkoholdemens var også en del av symptombilde.

I 2010 ble jeg ansatt som oversykepleier ved Blidensol sykehjem, med det overordnede faglige ansvaret på sykehjemmet. Som oversykepleier har jeg ansvar for intern kompetanseheving og opplæring på sykehjemmet. Samtidig har jeg ansvar for kompetanseheving, kursing og veiledning av ansatte i Stavanger kommune i.f.t personer med demens og miljøarbeid/terapi.

Kort fortalt har jeg jobbet som fagperson med demens siden år 2000.

For nærmere informasjon om utdanning/arbeidserfaring se min linkedin profil. https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile

Veiledning/kursing/kompetanseheving

Jeg bruker Marte Meo metode i veiledning i forhold til den enkelt pasienter der det er mulig og ønskelig. Målet med veiledningen er å støtte personalet og pårørende til å utvikle kommunikasjonsferdigheter slik at personen med demens opplever størst mulig grad av mestring i så vel samtaler som i ulike samhandlingssituasjoner. I mitt daglige arbeid bruker jeg metoden både på sykehjemmet og i andre virksomheter i Stavanger kommune.

Jeg driver også kursing/veiledning i.f.t generelt miljøarbeid spesielt i Stavanger kommune, men også til tider i andre kommuner og organisasjoner.

 

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder