Mari Ann Viken Larsen » Marte Meo terapeuter/Veiledere


Photo of Mari Ann Viken Larsen

Biographical Info

Utdanning:

Jeg ble utdannet førskolelærer i 1982 med spesialpedagogikk som fordypning. Jeg har tatt videreutdanning i veiledning og konsultasjonspedagogikk i 1998 og pedagogisk veiledning i 2003 (til sammen 45 studiepoeng).I 2008 tok jeg videreutdanning i førskolepedagogikk (60 studiepoeng). Marte Meo: I 1997 tok jeg Marte Meo kollegaveilederutdanning, deretter instruktørutdanning i 2001 og ble sertifisert Marte Meo terapeut i 2007. Jeg har også tatt utdanning som veileder (2006) og instruktør (2009) i ICDP (International Childe Developement Program), noe som kvalifiserer til opplæring i å drive foreldreveiledningsgrupper.

Arbeidserfaring

I mine første arbeidsår etter endt utdanning arbeidet jeg som pedagogisk leder og som spesialførskolelærer.  Siden 1992 har jeg arbeidet som enhetsleder i barnehage, først ved en 4 avdelings barnehage og deretter leder for flere barnehager. Samtidig som jeg har arbeidet som leder for barnehagene har jeg aktivt drevet opplæring av ICDP veiledere, samt opplæring til Marte Meo kollegaveileder.

Veiledning/kursing/kompetanseheving:

Jeg bruker mye Marte Meo i mitt arbeid i barnehagene,  der ansatte systematisk blir filmet og får veiledning. Jeg har også  fra tid til annen veiledning av foreldre på egen enhet, samt noe veiledning i andre barnehager.

Jeg driver kursing/opplæring til Marte Meo kollegaveiledernivå for Trondheim kommune, og jeg er leder av et team på ca 10 instruktører som driver denne opplæringa for kommunen.

Jeg er i nettverk med andre terapeuter i kommunen og arrangerer Marte Meo fagdager for Trondheim kommune.

Jeg driver også  opplæring/kursing for andre kommuner.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder