Kristin Skogen » Marte Meo veileder/terapeut


Biographical Info

Driver opplæring av Miljøteraputer til å bli Marte Meo terapeuter på egen arbeidsplass. Har også en utdanningsgruppe i regi av R – BUP, sør og øst.

Categories: Marte Meo terapeut/Veileder, Supervisor