Supervisor


Bjørg Irene Apeland
Konsulent/ Foreldreveileder Barne- og familienhetenBodø kommune
Gunnår Fodstad
Marte Meo supervisor (Pedagog) Statped

Spesialpedagog med hovedfag. Jobber som veileder/rådgiver i Statped
Har erfaring fra Marte Meo arbeid siden 1996

Siri Grønnæss
Kristiansand kommuneMobilt team
Elisabeth Hennø Haugen
Supervisor (Barnevernpedagog) Senter for familieveiledning
Berit Hesthag
Marte Meo Terapeut og Supervisor (Sosialpedagogisk utdanning) Notodden Kommune

Utdannet terapeut i 2000 og Supervisor i 2010. Godkjent klinisk spesialist i psykisk helse for sped- og småbarn. Gir opplæring også i maualisert Marte Meo,( VIPI). Arbeidserfaring fra sped- og småbarn i BUP og tiltak i kommunalt barnevern.

Pågående gruppe, avsluttes 2018.

Heidi Langegard
Familieterapeut

Marte Meo Supervisor. Familieterapeut.

Viken/Buskerud/ Hallingdal/Ål.

Ønskes Marte Meo utdanning, ta gjerne kontakt.

Liv Ragnhild Loven
Prosjektleder Oslo kommune, Bydel SageneAvdeling for Folkehelse, Barnevern og Kultur
Anne Gulliksen Østgard
Marte Meo supervisor (Barnevernspedagog) Marte Meo hjelpen

Har jobbet med Marte Meo metoden i 20 år . Har brukt metoden som hjelpetiltak i kommunalt og statlig barnevern , både til foreldre og fosterforeldre . Er supervisor og har utdannet Marte Meo terapeuter ved R- bup i Oslo. Driver nå firma Marte Meo hjelpen og tilbyr tjenester til barneverntjenester i ulike kommuner .

Photo of Mette Prytz
Mette Prytz
Pedagog og familieveileder Sandnes kommuneBarne- og familieenheten , Ressurssenteret.
Arbeidsfelt:
Familier, barn og unge. Veileder foreldre og fagfolk. Samtaler med familier, barn og unge. Foredrags – og kursholder innen ulike tema i fagfeltet foreldre og barn.For å nevne noen.  Marte Meo-metoden, Positiv ledelse av barn , Forebygging av mobbing i barnehagen, små barn med spisevansker og andre tema.
Tenker å starte  opplæringsgruppe i Marte – Meo metoden høst 2016.
Kristin Skogen
Marte Meo Supervisor (Utdanning: Psykolog) Østbytunet behandlingssenter

Driver opplæring av Miljøteraputer til å bli Marte Meo terapeuter på egen arbeidsplass. Har også en utdanningsgruppe i regi av R – BUP, sør og øst.

Magnhild Strøm
Marte Meo terapeut utdannet 1994, Marte Meo supervisor utdannet 2012. (Grunnutdanning: Førskolelærer/ spesialpedagog) Haugesund kommuneSpesialpedagogisk team
Anne Birgit Syrtveit
Marte Meo supervisor (Klinisk barnevernspedagog) Helse Stavanger HFBUPA
Pia Cecilie Tomasgard
Marte meo terapeut og Supervisor (Barnevernpedagog)
Marit Trætteberg
Marte Meo supervisor (Barnevernspedagog) Løten kommuneHelse-og famiilietjenesten