Terapeutkrav


Terapeututdanning:
I hovedsak bygger utdanningen på en høyskole (bachelor)- eller universitets-utdanning. For å kunne starte denne videreutdanningen må du jobbe med barn, ungdom, foreldre eller voksne som målgruppe. Mottakerne for veiledningen kan være foreldrene eller ansatte på sykehus, helsestasjon, barnehage, barnevern, barne- og ungdomspsykiatrien, barne- og ungdomsinstitusjoner, fosterhjem, SFO, skole, ungdomsklubber, aldershjem, etc..

Treningen knyttes tett opp til ditt praktiske arbeidsfelt, det vil si at du bruker metoden rett inn i ditt daglige arbeid hvor du også tar videoopptak av din veiledning. Maria Aarts kaller det «Learning by doing»; du lærer mens du gjør det og av supervisjonen i etterkant. Teorien du trenger kobles opp til hva du jobber med i praksis ( se litteraturlisten).

Det kreves 2-3 års veiledningsarbeide under veiledning fra en godkjent Marte Meo-supervisor på ca. 100 veiledningstimer. Opplæringen inkluderer også veiledning på video-opptakene av veiledningen som blir gitt, det vil si at en jobber parallelt med veiledningsprosessen og barnets utviklingsprosess. For å bli sertifisert må det dokumenteres for minst 5 vellykkede endringsprosesser av 10 veiledningsoppdrag. Derav skal 3 prosesser dokumenteres for både i muntlig, skriftlig og filmredigert form. Sertifisering foretas av Licenced supervicor i Norge og registrering skjer i Marte Meo Internasional Network i Holland.

Kollegaveileder:
En egen veiledningsopplæring på et enklere nivå og innenfor avgrensede faggrupper. Opplæringen gis av en terapeut eller supervisor som kan være fra annen faggruppe. De som deltar får bekreftelse på å kunne veilede andre kollegaer innfor samme fag med bruk av metoden og basert på videomaterial og veiledning fra sitt arbeidsfelt.

Hovedvedsakelig brukes kollegaveiledningsopplæring i Norge innenfor barnehager og primærhelsetjenesten (Utviklet i Trondheim kommune, ved Ragnhild Onsøien, hvor opplæringen er på ca. ? – 1år). Godkjenning via Licenced supervicor.

Opplæring til personal- eller faggrupper:
Joshe Aarts i Holland har utviklet et 6 månedsprogram, i utgangspunktet for barnehager. Særlig Danmark og Tyskland har brukt programmet. I Irland tilpasses også programmet for andre faggrupper. I Norge har den blitt utprøvd i Trondheim kommune og i bydel Sagene-Torshov i Oslo (så vidt oss er bekjent pr. dato).

En dag pr. måned gjennomgåes et prinsipp og i mellomtiden tar de ansatte opptak av samspill på arbeidsplassen. Treningen legger vekt på kommunikasjonsprinsippene og veiledningen er mer preget av undervisning/»coaching». Etter gjennomført program gis kursbevis på å kunne bruke Marte Meo-prinsippene innenfor eget arbeid. Kursbevis utstedes av terapeut/supervisor i samarbeid med en Licenced supervicor.