Webinar/fagdag 25.11.21


Marte Meo-foreningen vil invitere deg til et spennende webinar med Pia Tomasgard på vår fagdag 25.11 21. I tillegg vil Maria Aarts presentere siste nytt i forbindelse med utgivelsen av den norske oversettelsen av The Golden Gift – Den Gylne Gave.

Program for webinar/fagdag

Kl. 12.15 – 13.45 «GYLNE ØYEBLIKK» med Pia Tomasgard, Oss-Marte Meo

I dette webinaret vil jeg ha fokus på følgende Marte Meo-elementer: 

  • Oppmerksom venting 
  • Følge initiativ

For meg er disse elementene så grunnleggende for all kontakt, samhandling og kommunikasjon. Jeg vil dele mine erfaringer med bruk av Marte Meo-metoden i komplekse saker innen barnevern og rusbehandling. Hvem er familiene vi kan møte innen dette feltet, og hva trenger de? Hvordan kan vi jobbe med Marte Meo for å bedre mentalisering? 

Kl. 14.00 – 15.30 «The golden gift» /»Den gyldne gave» med Maria Aarts.

Her vil Maria presentere siste nytt og det vil bli vist eksempel fra de nye læresettene med filmer innenfor flere områder.

Påmeldingsside webinar:
https://martemeoforeningen.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=QERK-BNVM