Ben Furman

Psykiater og forfatter

Ben Furman er psykiater, psykoterapeut, trainee i løsningsfokusert psykoterapi, og forfatter fra Finland. Han har skrevet flere bøker om mental trivsel og psykoterapi. Ben Furman er en av utviklerne av metoden Unger kan!

For mer informasjon følg linken til Ben Furman`s egen nettside.