Cecilie Evertsen

Forsker/stipendiat

  • Group:Hovedforeleser

Cecilie Evertsen

Forsker/stipendiat

Arbeidsfelt/erfaring: Forsker på samspillskvalitet og dens betydning  for barns utvikling og vekst. Har tidligere jobbet i  barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) og med barn i høyrisiko miljøer i barnevernstjenesten i stavanger kommune.

Jeg brenner for barn og unges psykiske helse og robuste oppvekstmiljø. Nærmere bestemt samspillets betydning i et folkehelseperspektiv. Hvordan de menneskelige møtene kan endre og påvirke vår helse.