Daljit Kaur Jørgensen

  • Group:Workshop

Daljit Kaur Jørgensen

Daljit er Lic supervisor og jobber som Marte Meo koordinator i Trondheim kommune.

Daljit skal snakke om sine erfaringer med praktiker opplæring for ansatte i barneverntjenesten. Hun legger også vekt på det etiske aspektene ved å bli filmet for å kunne møte familiene med sensitivitet.

Videre ved å bli konkrete i det vi ønsker å hjelpe til med blir det lettere å evaluere innsatsen vår og barnevernet kan også trekke seg ut når vi er i mål