Maria Aarts

Director Marte Meo International

Maria Aarts er director of the Marte Meo international Network, Nederland.

Aarts har utviklet veiledningsmetoden Marte Meo som betyr «av egen styrke», basert på videoanalyser av samhandling som har spredd seg til 43 land. Metoden brukes i veiledning til foreldre og andre som har omsorg og utviklingsstøttende posisjoner til barn og voksne. Det er utviklet programmer innenfor 19 fagområder fra premature babyer til personer med demens.

Aarts arbeid kan sees som en praktisk anvendelse av utviklingspsykologi, basert på spedbarnets, barnets og voksnes utvikling av dialogkompetanse og evne til å danne relasjoner. Maria Aarts kaller også sin tilnærming for The Circle of Love, eller den naturlige utviklingsstøttende dialogen, som hun også kaller for «den gylne gave».
Program